Projekty

Názov projektu: Občan v centre poradenstva

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
Obdobie realizácie: 3/2019 – 02/2021
Miesto realizácie: Trnava, Sereď, Dolný Kubín Prešov

Cieľ:

  • Inovatívna a moderná forma poskytnutia komplexného občianskeho poradenstva občanom ohrozeným sociálnym vylúčením na komunitnej úrovni
  • Spracovanie publikácie určenej pre klientov poradenského centra pre širšiu cieľovú skupinu
  • Spracovanie náučného letáku

Podrobnejšie informácie o projekte a priebežná správa TU (PDF).

Názov projektu: OLDI - older drug addicts in progress

Poskytovateľ: Národná agentúra www.saaic.sk/llp v časť Grundtvig
Obdobie realizácie: 8/2013 – 7/2015
Partneri:
1. Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk Hagen-MK, Fachklinik Deerth, Nemecko
2. Humanitarna organizacija "Zajednica Susret", Chorvátsko
3. Tonder kommune, Social, Arbejdsmarked og Sundhed – Radgivningscenter Tonder Misburg og Socialpsykaitrisk dobbeltdiagnostilbud Frilandsvej/Solgarden – Dánsko
4. Verein Arche Zürich, Švajčiarsko

Cieľ:

  • rozvoj príležitosti pre vekovo špecifické vzdelávacie ponuky pre starších ľudí so závislosťou na drogách (v poradenských a liečebných zariadeniach), aby sa tejto spoločenskej skupine na okraji umožnili nové impulzy pre aktívnu účasť na spoločenskom živote.
  • Profesionalizácia vzdelávacieho personálu prostredníctvom senzibilizácie a sprostredkovania odborných vedomostí o téme: „Závislosť a vek“
  • Cezhraničné uvedomovanie problému s cieľom učiť sa jeden od druhého na základe mnohorakosti rozdielnych systémov a spôsobov vnímania na európskej úrovni

Názov projektu: „Stop dlhom“
Poskytovateľ: Nadácia Orange
Obdobie realizácie: 1/2010 – 12/2010