Kontakt

Kontakt
PhDr. Adriana Mitasová, PhD.
Štatutárny zástupca a predseda OZ
Tel.: 0903 401 634

Prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
Zástupca predsedu OZ

Adresa:
Hlavná 543, 919 25 Šúrovce
IČO: 42126525
DIČ: 2022437593
Mail: predseda@socialnapraca.eu